CT696(0.5L) Natural Multi-Purpose Cleaner 500 Ml.

CT696(0.5L) Natural Multi-Purpose Cleaner 500 Ml.

Loại Sản phẩm Phụ kiện sen vòi
Bộ sưu tập Không quy định cụ thể
Chức năng Không quy định cụ thể
Chất liệu Không quy định cụ thể
Dòng sản phẩm Các sản phẩm sen vòi khác
Barcode 8852410696012

Description

  • 1. Shine brighter, prolong product life, does not harm the product surface or stain.
  • 2. mold-protected, wipe out stinking smell, destroy fat stain
  • 3. Natural material, no residue left over
  • 4. carcinogens free, does not contain harmful metal and chemical content
  • 5. Certifited Green Label Standard

Product Tips

  • Sử dụng để làm sạch vòi nước, thiết bị vệ sinh, và các sản phẩm khác

Care Warning Instruction

  • Vật tư không tiêu hủy, Tránh tiếp xúc với mắt, bình chứa có thể được tái chế, không vứt vào sông, mương, kênh, và nguồn nước công cộng.

Sản phẩm liên quan