C96012(HM) Push Button Set

C96012(HM) Push Button Set

Loại Sản phẩm Đồ phụ tùng
Bộ sưu tập Không quy định cụ thể
Chức năng Trên quầy
Chất liệu Không cụ thể
CÂN NẶNG 1 kilogram
Barcode 8852425730404

Description

  • 1. Bộ nút ấn
  • 2. Khuyến nghị dùng với C1480, C1481, C13960

Product Tips

  • Nên đọc các hướng dẫn lắp đặt trước khi sử dụng