C96015(HM) FLOAT VALVE SET

C96015(HM) FLOAT VALVE SET

Loại Sản phẩm Đồ phụ tùng
Bộ sưu tập Không quy định cụ thể
Chức năng Trên quầy
Chất liệu Không cụ thể
CÂN NẶNG 0.5 kilogram
Barcode 8852425730435

Description

  • 1. Bộ van nổi
  • 2. Khuyến nghị dùng với Van xả C96011

Product Tips

  • Nên đọc các hướng dẫn lắp đặt trước khi sử dụng