COTTO TILE ADHESIVE REGULAR (GREEN 20KG)

COTTO TILE ADHESIVE REGULAR (GREEN 20KG)

COTTO TILE ADHESIVE REGULAR (GREEN 20KG)

Loại Sản phẩm Keo dán gạch
CÂN NẶNG 20 kilogram
Barcode 8852406108901

Description

  • Keo dán gạch COTTO là chất kết dính gạch lát sàn và tường chất lượng cao. Cường độ kết dính cao và hấp thụ nước thấp.
  • Viên gạch cho 1 hộp:0gạch m2 một hộp:0m2 Viên gạch cho 1 m2:0gạch