Corporate Social Responsibility Project

Về khía cạnh xã hội, COTTO đã khởi xướng các dự án nhằm phát triển nhân sự như sinh viên đại học, ví dụ như Trại Thiết kế bền vững; Cuộc thi Giải pháp COTTO cho Không gian Phòng tắm; Chung tay hành động, một dự án khuyến khích sự hợp tác giữa người dân trong cộng đồng tận dụng kiến thức và kỹ năng của mình để cải thiện không gian nhà ở và phòng tắm; và một dự án phát triển các cộng đồng xung quanh các nhà máy COTTO